Máy dò kim loại

Mô hình máy phát hiện vật thể kim loại

Khi phát hiện vật thể bằng kim loại, cảm biến tiệm cận kim loại LJ12A3 sẽ gửi 1 tín hiệu đến UnoX, UnoX sẽ gửi tín hiệu điều khiển đến buzzer phát ra âm thanh và điều khiển LED sáng.

Chuẩn bị

Chức năng các linh kiện

 • Board UnoX

  • Nhận tín hiệu từ cảm biến tiệm cận.
  • Xuất tín hiệu điều khiển loa, buzzer và LED.
 • Cảm biến tiệm cận kim loại LJ12A3

  • Gửi tín hiệu về board Unox khi phát hiện vật thể bằng kim loại.
 • Buzzer

  • Phát ra âm thanh báo hiệu khi cảm biến phát hiện vật thể bằng kim loại.
 • LED -Sáng, tắt để báo hiệu trạng thái.

Kết nối các linh kiện với UnoX

 • UnoX với cảm biến tiệm cận kim loại.
UnoXCảm biến LJ12A3
Chân Vinchân nâu
Chân GNDchân xanh
Chân 2chân đen
 • Bảng đấu nối UnoX với buzzer
UnoXBuzzer
Chân GNDChân âm (chân ngắn)
Chân 11Chân dương (chân dài)
 • Bảng đấu nối UnoX với buzzer
UnoXLED
Chân GNDChân âm (chân ngắn)
Chân 8Chân dương (chân dài)

Lưu ý: Chân tín hiệu (chân màu đen) của cảm biến phải đấu nối với chân số 2 của UnoX qua 1 điện trở kéo 1K ohm để có thể hoạt động bình thường.

Lưu ý: Chân dương (+) của LED sẽ đấu nối với UnoX thông qua điện trở 1 KOhm để hạn dòng cho LED, để LED sử dụng ổn định.

Hướng dẫn làm vỏ hộp

Cắt bìa carton theo kích thước như hình bên

Source code

 • Chân số 2 sẽ là chân nhận tín hiệu từ cảm biến và được kích hoạt là chân input, điện trở kéo trong.
 • Chân số 11 và số 8 thiết lập là chân output xuất tín hiệu điều khiển buzzer và led

Chú ý: Khi cảm biến phát hiện kim loại thì chân nhận tín hiệu của UnoX (chân số 2) sẽ nhận tín hiệu mức thấp.

int sensorVal; // Biến đọc giá trị cảm biến

void setup()
{
 pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Cấu hình chân input và kích hoạt điện trở kéo trong cho chân số 2

 pinMode(11, OUTPUT);   // Thiết lập chân số 11 là chân output tín hiệu điều khiển Buzzer
 pinMode(8, OUTPUT);    // Thiết lập chân số 8 là chân output tín hiệu điều khiển LED
}

void loop()
{
 sensorVal = digitalRead(2);

 if (sensorVal == HIGH) {  // Nếu nhận tín hiệu mức cao thì không kích hoạt loa và led
  digitalWrite(11, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
 }
 else { //sensorVal = LOW // Nếu nhận tín hiệu mức thấp từ cảm biến kích hoạt loa và led
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
 }
}

Kết quả

Ứng dụng mở rộng:

 • Băng chuyền phân loại vật thể kim loại và các vật thể khác.
 • Máy xét người phát hiện hung khí bằng kim loại.