Nhấp nháy LED 7 màu với PWM

Nhấp nháy LED 7 màu với PWM

Sử dụng board UnoX để thay đổi màu sắc trên LED RGB (Red-Green-Blue), bằng cách điều khiển điện áp ở các chân IO.

Chuẩn bị

Chức năng linh kiện

 • LED RGB là module LED có 3 chân tín hiệu điều khiển tương ứng với 3 màu đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue). cCúng ta có thể phối hợp giữa các màu để tạo ra các hiệu ứng màu sắc đẹp mắt.

Kết nối

UnoXLED RGB
GNDV/G
8R
9G
10B

Source code

#define red   9   // Chân kết nối tới pin R, G, B
#define green  10
#define blue  11
void setup()
{
pinMode(red, OUTPUT); // Cài đặt các chân là output
pinMode(green, OUTPUT);
pinMode(blue, OUTPUT);
}
void loop()
{
int redValue = random(0, 255); // Lấy các giá trị độ sáng của red green blue một cách ngẫu nhiên
int greenValue = random(0, 255);
int blueValue = random(0, 255);
analogWrite(red, redValue);   // Ghi các giá trị độ sáng vào các chân tương ứng
analogWrite(green, greenValue);
analogWrite(blue, blueValue);
delay(1000);
}

Kết quả

 • LED RGB sẽ thay đổi màu sắc ngẫu nhiên sau mỗi một giây.