Ứng dụng cảm biến gia tốc với Micro:bit

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng cảm biến gia tốc trên micro:bit để xây dựng 1 ví dụ đơn giản đó là hiển thị các hướng mũi tên theo hướng nghiêng của board micro:bit.

Chuẩn bị

Giới thiệu cảm biến gia tốc của Micro:bit

Cảm biến gia tốc

Cảm biến gia tốc trên micro:bit được sử dụng để đo gia tốc như chính tên gọi của nó, có thể xác định gia tốc trong khoảng từ -2g đến +2g (với g là gia tốc trọng trường).

Cảm biến xác định gia tốc theo 3 trục:

 • X - Là độ nghiêng từ trái sang phải.
 • Y - Độ nghiêng từ trước về sau.
 • Z - Di chuyển lên và xuống.

Các hàm sử dụng

 • Chúng ta sẽ sử dụng các hàm như accelemeter (mg) x để đọc giá trị gia tốc ứng với trục x, và accelemeter (mg) y để đọc giá trị gia tốc ứng với trục y. Các giá trị này sẽ nằm trong khoảng -2048 đến +2048 ứng với giá trị gia tốc thực -2g đến +2g.

Hướng dẫn lập trình và mô hình thực tế

 • Truy cập vào địa chỉ https://makecode.microbit.org/
 • Một số hàm cơ bản và chức năng:

  • forever: nhóm Basic, dùng để lặp vô tận chương trình.
  • set item to 0: nhóm Variables, dùng để gán biến cho 1 giá trị nào đó.
  • acceleration (mg) x: nhóm Input, dùng để lấy giá trị gia tốc theo các góc nghiêng x, y.
  • if then else: nhóm Logic, dùng để rẽ nhánh các phép kiểm tra và xử lí.
  • So sánh <: nhóm Logic, dùng để kiểm tra các góc nghiêng theo trục x, y.
  • and: nhóm Logic.
  • show arrow: nhóm Basic -> More, dùng để hiển thị các hướng bằng các mũi tên với ma trận LED.
 • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây.

Lưu ý: Trong bài hướng dẫn, tác giả chọn 90 làm ngưỡng để xác định hướng nghiêng, tương ứng với 90/1024*90 = 7.9 độ, tức là khi nghiêng micro:bit gần 8 độ thì các hướng mũi tên sẽ chỉ theo hướng nghiêng đó. Các bạn có thể thay đổi giá trị này để có được góc nghiêng xác định như mong muốn.