Micro:bit điều khiển LED RGB

Điều khiển LED RGB.

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng và tạo hiệu ứng chuyển màu cho vòng LED RGB.

Chuẩn bị

Giới thiệu đèn Led

 • LED RGB là linh kiện điện tử có thể phát sáng ánh sáng màu và thường dùng để hiển thị và tạo cảnh báo.
 • Vòng LED RGB gồm 12 LED RGB kết nối với nhau.
 • Vòng LED được điều khiển thông qua 3 chân: VCC, GND, DIN. Trong đó:

  • 5V: Cấp nguồn 5V.
  • GND: Cấp GND.
  • DIN: Chân điều khiển tín hiệu.

Chú ý: Bạn có thể mở rộng số LED bằng cách nối chân DOUT của vòng LED này với chân DIN của vòng LED khác.

Kết nối thiết bị

Vòng LEDMicro:Bit
Chân DINChân 0
Chân 5VChân 3.3V
Chân GNDChân GND

Lập trình

 • Truy cập vào địa chỉ https://makecode.microbit.org/
 • Để điều khiển LED RGB, trước hết bạn cần thêm Package neopixel
 • Sử dụng một số khối cơ bản sau:

  • set item to 0: nhóm Variables.
  • Neopixel at pin P0 with 12 leds as RGB: nhóm Neopixel.
  • strip show color: nhóm Neopixel.
  • Pause: nhóm basic.
 • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây.
 • Tại On Start, khai báo biến strip là bộ điều khiển Neopixel nhằm điều khiển số lượng LED nhất định (thông số này có thể điều chỉnh được).
 • Tiếp theo, ta tạo hiệu ứng cho vòng LED bằng các khối sau:

  • Khối strip show color: Vòng LED hiển thị màu tùy chọn.
  • Khối strip show rainbow: Vòng LED chạy hiệu ứng cầu vòng.

   chú ý: chúng ta có thể thay đổi màu hiển thị ở khối strip show color.

 • Chương trình hoàn chỉnh.
 • Ngoài ra, tham khảo chương trình mẫu: tại đây.

Download và nạp CODE

 • Download file HEX và nạp chương trình cho micro:bit.