Trái tim nhấp nháy

Ứng dụng cơ bản làm bảng led Micro:Bit nhấp nháy hình trái tim

Trái tim nhấp nháy

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm một ứng dụng cơ bản trên Micro:Bit là làm một hình trái tim nhấp nháy trên màn hình led của Micro:Bit.

Chuẩn bị

  • BBC Micro:Bit.
  • Dây cáp micro USB. (dây sạc của các dòng điện thoại android)

Hướng dẫn lập trình