Micro:bit điều khiển nhạc từ xa

Play music with Micro:bit

Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng micro:bit để điều khiển nhạc trên smartphone.

Chuẩn bị

Kết nối micro:bit với điện thoại

Ứng dụng Samsung IoT micro:bit giúp kết nối smartphone với micro:bit thông qua bluetooth, cho phép bạn lập trình, kết nối và nạp code vào micro:bit mà không cần sử dụng cáp micro USB.

Để kết nối micro:bit với điện thoại ta tiến hành các bước sau:

Bước 1

 • Mở ứng dụng Samsung IoT micro:bit, tại giao diện màn hình chính ta có một số thẻ sau:

  • Connect: kết nối micro:bit với smartphone.
  • Flash: Nạp code không dây cho micro:bit bằng smartphone.
  • Create Code: Lập trình cho micro:bit trên smartphone.
  • Discover: Truy cập website của micro:bit.
 • Chọn thẻ Connect để ghép đôi micro:bit với smartphone

Bước 2

 • Chọn PAIR A NEW MICRO:BIT để tiến hành ghép đôi 2 thiết bị.

Bước 3

 • Màn hình hướng dẫn ghé đôi xuất hiện. Lúc này, bạn cần thao tác với micro:bit như sau.

  • Nhấn giữ đồng thời 2 nút A và B.
  • Nhấn thả nút RESET (Nút A,B vẫn còn nhấn giữ)
 • Nếu thành công, bạn sẽ thấy màn hình micro:bit hiển thị dòng chữ “Pairing Mode""
 • Quay lại màn hình smartphone, chọn NEXT.

Bước 4

 • Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu nhập hình ảnh hiển thị trên màn hình micro:bit vào smartphone.
 • Sau khi nhập song, chọn PAIR.

Bước 5

 • Lúc này, trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã ghép đôi bluetooth.
 • Nhập mã code được hiển thị trên màn hình micro:bit vào thông báo đó.
 • Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo đã ghép đôi 2 thiết bi.

Bước 6

 • Sau khi ghép đối thành công, nhấn vào tên thiết bị để tiến hành kết nối micro:bit với smartphone.

Nạp chương trình cho micro:bit

 • Quay lại màn hình chính của ứng dụng, ta chọn thẻ Flash.
 • Tiếp theo chọn, Music Remote Sample để tiến hành nạp chương trình.
 • Sau khi nạp thành công, bạn có thể sử dụng micro:bit để điều khiển nhạc cho smartphone.
 • Nhấn nút A hoặc B hoặc đồng thời A và B để khám phá nhé!
 • Video các bước thực hiện.