Micro:bit rock-rap

Rock rap

Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện một trò chơi đơn giản với micro:bit đó là rock rap. Với trò chơi này, hình ảnh sẽ thay đổi ngẫu nhiên khi bạn lắc micro:bit.

Chuẩn bị

  • micro:bit.
  • Cáp micro USB.

Tìm hiểu thiết bị.

  • Trên board micro:bit có tích hợp một cảm biến gia tốc giúp phát hiện các chuyển động của micro:bit.
  • Khi micro:bit chịu các tác động rung, lắc, di chuyển, đặt úp, đặt ngửa,… cảm biến gia tốc sẽ nhận biết những tác động này và truyền tín hiệu cho micro:bit xử lý.

Lập trình

Bước 1: Tạo sự kiện lắc cho micro:bit

  • Khối on shake giúp nhận biết việc rung lắc micro:bit.
  • Khởi tạo một biến item mang giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 3. Khi lắc micro:bit, biến item sẽ mang một giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 3.

Bước 2: Tạo hiệu ứng

  • Ứng với mỗi giá trị của biến item sẽ có một hình ảnh được hiển thị.
  • Sử dụng khối if-then kết hợp với khối so sánh bằng để tạo điều kiện, ta sẽ lựa chọn được hình ảnh hiển thị tương ứng với từng giá trị.

Chương trình hoàn chỉnh

Download và nạp CODE

  • Sau khi hoàn thành chương trình, ta tiến hành download file HEX và nạp chương trình cho micro:bit.