Micro:bit đồng hồ đo nhiệt độ

Play music with Micro:bit

Trong bài này, chúng ta sẽ tạo một chiếc đồng hồ đo nhiệt độ sử dụng micro:bit và động cơ servo.

Chuẩn bị

Tìm hiểu động cơ servo.

 • Không quay tròn liên tục như động cơ DC thông thường, động cơ servo có thể điều khiển góc quay trong khoảng từ 0° - 180°.
 • Động cơ servo được ứng dụng trong các mô hình cánh tay robot,…
 • Động cơ servo giao tiếp với micro:bit thông quá các chân:

  • Chân 5V (màu đỏ): cấp nguồn 5V cho động cơ.
  • Chân GND (màu nâu): cấp GND cho động cơ.
  • Chân PWM (màu cam): chân điều khiển góc quay động cơ.

Kết nối thiết bị

micro:bitĐộng cơ servo
GNDGND (nâu)
3V5V (đỏ)
chân P0PWM (cam)

Tạo mặt đồng hồ hiển thị

 • Bạn có thể tự do thiết kế mặt đồng hồ hiển thị mà bạn thích.
 • Ở đây, mình thiết kề đồng hồ có giới hạn đo từ 10°C đến 40°C.

  Lưu ý: giới hạn đo của đồng hồ phải tương ứng với giới hạn đo trong lập trình.

Lập trình

 • Truy cập vào địa chỉ https://makecode.microbit.org/ để lập trình cho micro:bit.
 • Ta sẽ sử dụng các khối sau đây:

  • Khối set item to trong nhóm Variables.
  • Khối temperature(°) trong nhóm Input.
  • Khối show number trong nhóm Basic.
  • Khối Servo write pin to trong nhóm Pins.
  • Khối map trong nhóm Pins.
 • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây.
 • Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo biến lưu nhiệt độ.

 • Khởi tạo biến temp lưu giá trị nhiệt độ đọc được từ khối temperature(°).
 • Đồng thời hiển thị giá trị của biến temp lên màn hình thông qua khối show number.

Bước 2: Thiết lập giới hạn đo nhiệt độ

Trong quá trình hoạt động, nhiệt độ có thể vượt quá giới hạn mà chúng ta cân đo. Vì vậy, cần thiết lập mức ngưỡng nhiệt độ đo:

 • Nếu nhiệt độ đo được < 10°C, đặt biến temp bằng 10°C.
 • Nếu nhiệt độ đo được > 40°C, đặt biến temp bằng 40°C.

Bước 3: Điều khiển động cơ servo.

 • Khối Servo write pin to sẽ điều khiển động cơ thông qua chân P0.
 • Ứng với nhiệt độ đọc được, ta sẽ ánh xạ nó ra một góc nhất định bằng cách sử dụng khối map. Ví dụ:

  • 10°C ứng với vị trí 0° của servo.
  • 25°C ứng với vị trí 90° của servo.
  • 40°C ứng với vị trí 180° của servo.
 • Chương trình hoàn chỉnh.
 • Ngoài ra, bạn có thể tham khảo chương trình mẫu: tại đây.

Lưu ý: Ứng dụng hiện tại sẽ hiển thị nhiệt độ trong khoản từ 10°C đến 40°C. Bạn có thể thay đổi giới hạn nhiệt độ này.

Download và nạp CODE

 • Sau khi hoàn thành chương trình, ta tiến hành download file HEX và nạp chương trình cho micro:bit.