Tự động tưới nước

Xây dựng một hệ thống bơm nước đơn giản

Trong bài viết này chúng ta cùng tiềm hiểu cách thức hoạt động của cảm biến độ ẩm đất, từ đó xây dựng một ứng dụng đơn giản là xây dựng một hệ thống bơm nước đơn giản.

Chuẩn bị

 • BBC Micro:Bit.
 • 1 module cảm biến độ ẩm đất.
 • 1 động cơ bơm nước.
 • Kẹp cá sấu.
 • Pin vuông 9V.
 • 1 diode 1N4007.
 • 1 điện trở 10k.
 • 1 transitor C1815.

Module cảm biến độ ẩm đất

 • Module cảm biến độ ẩm đất là module được sử dụng để đo độ ẩm đất, thường được dùng trong các hệ thống tưới tiêu tự động.
 • Nguyên tắc hoạt động:

  • Chân D0: Khi đất thiếu nước chân D0 sẽ xuất mức 1, ngược lại khi đủ nước sẽ xuất mức 0. Độ nhạy của cảm biến có thể điều chỉnh bằng biến trở.
  • Chân A0: Khi độ ẩm đất giảm giá trị thu được sẽ giảm về 0, và khi độ ẩm đất tăng gì giá trị thu được cũng tăng.

Kết nối cảm biến với Micro:Bit

 • Bảng kết nối: Ở đây sử dụng chân A0 để tăng tính chính xác.
Độ ẩm đấtMicro:Bit
Chân GNDChân GND
Chân VCCChân 3.3V
Chân A0Chân P0

Kết nối động cơ với Micro:Bit

 • Do dòng điện và điện áp của Micro:Bit không đủ để đáp ứng cho động cơ bơm nước. Nên ở đây ta sử dụng thêm một mạch điện đơn giản sử dụng diode, điện trở, transitor và nguồn 9V (pin vuông).
 • Ta thực hiện kế nối mạch như hình bên.

Nếu sử dụng transitor khác C1815 cần chú ý chân kết nối.

Kết nối tổng quát

 • Sau khi tìm hiểu các phương pháp kết nối trên, ta thu được mô hình kết nối tổng quát như hình bên.

Hướng dẫn lập trình và mô hình thực tế

 • Truy cập vào địa chỉ https://makecode.microbit.org/
 • Sử dụng một số hàm cơ bản sau:

  • forever: nhóm Basic.
  • set item to 0: nhóm Variables.
  • analog read pin P0: nhóm Pins.
  • if then else: nhóm Logic.
  • So sánh <: Nhóm Logic.
  • item: nhóm Variables.
  • digital write pin P0 to 0: nhóm Pins.
 • Tham khảo chương trình mẫu: tại đây.